Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej.

 

Na podst. art. 6 ust. 1, pkt b, d i f, art. 7 i art. 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jako Administrator Państwa Danych osobowych, informujemy iż przetwarzanie danych osobowych przez Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej ul.Kętrzyńskiego 24/4a 80-376 Gdańsk mt@gabinetmtusk.pl , jest niezbędne do wykonywania umowy zawartej z gabinetem o wykonanie usługi, której stroną jest nasz Klient (osoba, której dane dotyczą) lub do podjęcia działań na żądanie Klienta (osoby, której dane dotyczą) przed zawarciem umowy o wykonanie usługi w gabinecie np. zapisanie na usługę, zmiana terminu wizyty, kontakt z klientem, odwołanie wizyty, wykonanie zabiegu itd.Dane osobowe są zabierane i przetwarzane przez Gabinet Kosmetyki Profesjonalnejw celach związanych z działalnością gabinetu, w tym:

  • zapisania Klienta na usługę, a gdy zajdzie taka konieczność odwołania zapisanego na wizytę Klienta, zmiany terminu i godziny zapisu na wizytę, potwierdzenia wizyty lub kontaktu w Klientem w celach związanych z działalnością gabinetu,
  • wykonania samej usługi w gabinecie,
  • kontaktowania się z Klientem w związku z planowanymi do wykonania lub już wykonanymi usługami,
  • marketingu własnego gabinetu np. przesyłania informacji opromocjach i nowościach w zakresie usług wykonywanych w gabinecie oraz informacji związanych z działalnością gabinetu –drogą mailową (w tym w postaci newsletterów) lub sms’ami, w tym za pośrednictwem końcowych urządzeń mobilnych.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje, o czym jest mowa w art. 22 RODO.

Jednocześnie, jako Administrator Danych, informujemy iż kryterium ustalenia okresu przez jaki będą przechowywane i przetwarzane dane osobowe naszych Klientów jest indywidualna ocena Administratora Danych w kwestii czasu (terminu) kiedy ostatnio klient zawarł umowę o wykonanie usługi w salonie. Jeśli umowa o wykonanie kolejnej usługi w salonie nie została zawarta w ciągu 5 lat od ostatniej wykonanej w salonie usługi, dane osobowe mogą być usunięte przez Administratora.Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia tych danych. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ponadto informujemy, iż podanie danych osobowych na podst. art. 6ust. 1 pkt b i d i f (imię, nazwisko, telefon, e-mail), a w przypadku usług wymagających wypełnienia w salonie karty klienta i posiadających przeciwwskazania do ich wykonania –również informacji dot. zdrowia –na podst. art. 9, ust.2 pkt a, f i h, są warunkiem zawarcia umowy o wykonanie usługi w salonie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług gabinetu.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z ww. informacjami oraz je zrozumiałam/łem i wyrażam na powyższe zgodę.

Wazna informacja:

Chcąc poprawić dostępność terminów prosimy naszych Gości by o rezygnacji z wizyty informowali nas z 48 godzinnym uprzedzeniem, w przeciwny razie przy kolejnej wizycie obciążymy gościa kosztem połowy nie odbytej wizyty

Agnieszka DrosakisRODO